Mi Vam možemo pomoči

Kada?

Vaš suprug ili partner Vas udara, prijeti Vam, ponižava Vas ili ograničava Vašu slobodu; kada strah i nasilje Vaš život i život Vaše djece čine nepodnošljivim, Vi imate pravo prema članu 175. Švicarskog građanskog zakona, da sa Vašom djecom napustite zajednički stan ili kuću. Kod nas možete takođe potražiti pomoć, ako Vam kao mladoj ženi prijeti opasnosti od prislinog braka.

Gdje?

U Kući za žene naći ćete privremeno boravište i savjetovalište. Tu živite zajedno s drugim ženama i djecom koji su slično doživjeli. U Kući za žene možete ostati koliko je potrebno da nađete rješenje za Vas i Vašu djecu.

Kako izgleda naša pomoć?

Osoblje Kuće za žene Vam pomaže da razvijete nove perspektive u Vašem životu i da planirate slijedeće korake. Ako je potrebno, mi ćemo osigurati kontakte sa advokatima, ljekarima, socijalnim institucijama, sa ustanovom za pomoć žrtvama itd. Naše osoblje podliježe čuvanju službene tajne. Adresa Kuće za žene je tajna.

Koliko košta?

Boravak u Kući za žene nije besplatan. Nedostatak novca međutim nije prepreka za boravak u Kući za žene. Ako je potrebno, možemo se pobrinuti za preuzimanje Vaših troškova kod neke nadležne institucije.

Važno!

Ako se odlučite da dođete u Kuću za žene, onda ako je moguće sa sobom ponesite: dokumente, novac, odjeću, omiljenu dječiju igračku.

Dan i noć smo dostupni na telefon

061 681 66 33
Kuća za žene Basel